Žádost o e-recept

Vyplňte potřebné údaje a Váš e-recept Vám přijde sms zprávou. Tu předložte v lékarně.

Na uvedené telefonní číslo Vám přijde sms zprávou e-recept

Bližší informace o shromažďování informací o pacientech naleznete ZDE